Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.baseuspolska.pl, która prowadzona jest przez BLACK – KACPER KOWALEWSKI. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania w pełni z usług świadczonych na stronie Serwisu.

Administratorem strony Baseus Polska działającej pod adresem: https://baseuspolska.pl/, jest BLACK – KACPER KOWALEWSKI Z SIEDZIBĄ W Makowie Mazowiecki, ul. Spokojna 4, NIP 7571439106, REGON 360714002. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: sklep@baseuspolska.pl

 

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – BLACK – KACPER KOWALEWSKI.

 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://baseuspolska.pl/

 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 • Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • Poufność – właściwość zapewniająca, że informacja (np. dane osobowe) jest dostępna jedynie osobom upoważnionym

 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.

 • Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

§ 2
Zakres

Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej Administratora w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Strony, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt (cookies), w szczególności:

 • w celu Rejestracji na Stronie;

 • w celu składania i realizacji Zamówienia

 • w celu publikacji Treści.

W celu Rejestracji Konta Klienta w Stronie zbierane są następujące dane: adres e-mail, hasło.

W celu realizacji Zamówienia Usługodawca zbiera następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, lub inne dane takie jak: firma i numer nip klienta w celu wystawienia dokumentu sprzedażowego.

Odrębnymi funkcjonalnościami z jakich może skorzystać Klient a Administrator pozyskuje dane osobowe Klientów za ich wyraźną zgoda są:

 • w celach marketingowych

 • w celu wysyłki newslettera

By Administrator mógł wykorzystywać dane osobowe Klienta w celach marketingowych musi on wcześniej założyć konto w Serwisie i wyrazić zgodę na wysyłkę treści marketingowych (w celu organizacji promocji, konkursów, bądź przekazywania informacji od partnerów współpracujących z Administratorem). W tym celu przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, hasło. W celu wysyłki newslettera zbiera następujące dane: adres e-mail.

Podane powyżej dane zbierane są za wyraźną i dobrowolną zgodą ale są konieczne by móc w pełni korzystać z wybranych funkcjonalności. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta, chyba że jest to konieczne i wynika z przepisów prawa Polskiego bądź Rozporządzenia.

§ 3
Poczta

Administrator nie spamuje kont. Okresowo może wysłać e-mail informacyjny. Nie sprzedaje ani nie użycza informacji o klientach, w tym adresów e-mail, innym podmiotom czy osobom. Możliwe jest to jedynie po uzyskaniu dobrowolnej i świadomej zgody.

 

§ 4
Pliki cookies

 • Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 • Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony (utrzymania sesji).

 • Na Stronie stosowane są dwa rodzaje Ciasteczek: session Cookies oraz persistent Cookies (czyli ciasteczka sesyjne i stałe)

 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 • Wycofać zgodę na przetwarzanie plików cookies można w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 • Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 • Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

 • Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 • Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

 • Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 • Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci

 

§5
Udostępnianie danych

 • Dane podane przez klienta mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w granicach prawa.

 • Mowa tu o podmiotach świadczących usługi na rzecz administratora mających podpisane odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz nie wykraczające poza cel i zakres zgody udzielonej przez Klienta.

 • Dane mogą być udostępniane upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.

 • Administrator zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich danych Klientowi na jego wyraźna prośbę co wynika z zapisów Rozporządzenia.

 

§6
Logi serwera

 • Informacje o niektórych zachowaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania oraz zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.

 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać:

  • czas nadejścia zlecenia lub zapytania,

  • czas wysłania odpowiedzi,

  • nazwę stacji klienta (protokół http),

  • informacje o błędach (jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http),

  • informacje o przeglądarce Klienta,

  • informacje o adresie IP.

 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§7
Dane osobowe

 • Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta przetwarzane są zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administrator zapewnia Klientom swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, zapomnienie, poprawianie oraz usuwanie.

 • Dostęp, zmiana, poprawianie danych osobowych może być dokonywane w dowolnym czasie poprzez Konto Klienta po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.

 • Wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwania swoich danych osobowych uzyska Klient kontaktując się droga mailową bądź dzwoniąc pod numer telefonu znajdujący się na Stronie w zakładce „kontakt”.

 • Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora jedynie w celu i zakresie w jakim zostały mu powierzone.

 • Dane są przetwarzane aż do czasu odwołania zgody.

 • Mając na celu dostosowanie jak najlepszej oferty dla klienta Administrator stosuje profilowanie