Wszystkie produkty Baseus objęte są 6 miesięczną gwarancją sprzedawcy. W przypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z obsługą sklepu a produkty odesłać do Sprzedawcy. Wszelkie niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w zakładce Reklamacje i zwroty.

Ograniczona gwarancja producenta

Baseus gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres wyżej wymieniony. Baseus nie gwarantuje, że działanie produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. Firma Baseus nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania produktu.

Gwarancja

W przypadku otrzymania przez Sklep uzasadnionego roszczenia, wynikającego z usterki produktu w Okresie Gwarancji, firma Baseus, według własnego uznania i w zakresie dozwolonym przez prawo, naprawi produktu bezpłatnie, użyje nowych lub odnowionych części zamiennych, zastępując wadliwy produkt odnowionym lub nowym sprzętem.

Jak uzyskać usługę gwarancyjną

W celu złożenia reklamacji towaru prosimy o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz zgłoszeniem reklamacyjnym. Paczkę przed wysyłką należy zabezpieczyć w sposób umożliwiający jej bezpieczne przetransportowanie.